I det här avsnittet berättar Martin om Israel där han har bott. Ni få höra om folket i Israel, antisemitismen, landskapet och spänningarna mellan gränserna. Blir judar frälsta i landet Israel? Har du hört media säga en sak om Israel, men om du väl bor i Israel stämmer inte allt som media har sagt? Vänner, hör från någon som både älskar Israel, judiska folket, landet men också älskar araberna och vill de alla ska komma till tro på Jesus. Ni få även höra om segelbåten som Martin och hans fru Marita bor på här i Sverige. Hur kommer det sig? Avsnittet börjar med historien om segelbåten, sedan hur de hamnade i Israel, därefter om Israel. I slutet, får ni höra en sak ni kan begrunda angående Döda havet.

Hosts är Lucas och Jason.

Share | Download