Det här avsnittet har många kontraster. Det börjar med glädje och skratt till tystnad och sorg, med slutet av hopp. Samt en uppmaning till oss kristna Att inte vara för snabba med att ge löften, som ej var av Gud.

Vår första gäst heter Alice Forss, som berättar om hennes mammas bortgång.
Välkommen att lyssna.

Hosts, Lucas & Jason

Share | Download